top of page

KALİTE
POLİTİKASI

Müşteri gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, müşteri odaklı, çözümler geliştirmek,

 

Toplam Kalite Felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,

 

İş süreçlerinin gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek yaklaşımların belirlenmesi,

 

Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,    

 

Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik yetkinlikleri arttıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi,

1.jpg
2.jpg

Ülke içi Pazar payımızı arttırmak ve yeni pazarlara açılmak için modern teknolojinin tüm gereklerinin de kullanılmasıyla, kaliteli ürünler üretmek ve müşterilerimizi tatmin etmek temel amacıyla,

Firmamızın gelişmesinin, çalışanlarımızın sürekli eğitimi ile mümkün olacağının bilinciyle

 

Değişen dünya teknolojisine paralel olarak eğitim faaliyetlerimizi gerçekleştirmeyi, bu çerçevede çalışanlarımızın ve firmamızın verimliliği arttırmayı,

 

Üretim ve sonrasında doğa bilincini devamlı gündemde tutarak gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak, güncel ISO 9001standartlarının gereklerini yerine getiren etkili bir kalite sistemi kurarak, uygulayarak, sürekli geliştirerek sürdürmeyi,

 

Çalışanlarımızın aktif katılımları ve tam desteği ile ürün alanımızda kalitede öncülük etmeyi; daha verimli daha üretmen olmayı ve daha iyi hizmet vermeyi, taahhüt eder.

bottom of page