top of page

BİLGİ GÜVENLİĞİ
POLİTİKASI

  • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizi, ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmeyi, kurumsal kültür haline getirmeyi ve sürekli iyileştirme sağlamayı,

  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymayı,

  • Bilgi varlıklarına ve güvenliğine yönelik riskleri, fırsatları ve tehdit ortamını sistematik olarak yönetmeyi,

  • Müşterileri, tedarikçileri ve çalışanları dahil olmak üzere, tüm ilgili taraflar için güvenilir, yenilikçi ve butik hizmet anlayışına sadık bir firma olmayı,

  • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak için, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek şekilde eğitimler gerçekleştirmeyi,

  • Faaliyet gösterdiği tüm sahalarda bilgi güvenliği açısından öncü bir kuruluş olarak güvenlik ihlallerine karşı gerçekleştirilecek faaliyetler için gerekli kaynakları ve yatırımları yönetim olarak desteklemeyi taahhüt ederiz.

3.jpg
bottom of page