top of page

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
POLİTİKASI

Organizasyon yapısındaki tüm çalışanların ISG gerekliliklerine uygun şekilde sağlıklı ve güvenilir bir çalışma ortamında çalışmalarını gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda kurum kültürü oluşturmayı geliştirmeyi ve sürdürülebilir bir sistem ile devamlılığını getirmeyi taahhüt eder.

İş kazalarının, meslek hastalıklarının, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için gerekli tedbirleri alarak, riskleri azaltıcı ve yönetilebilir aksiyonlarla faaliyetlerini yürütür.

Çalışanların katılımıyla risk değerlendirmesi yapmayı ve kabul edilebilir risk seviyesine ulaşmayı taahhür eder.

ggggg.jpg
55555.jpg

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için güvenli ekipman ve uygun teknolojiler kullanmayı sağlar. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarımızın katılımını sağlar.

 

İş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmayı ve yaşam tarzı haline getirmeyi benimser. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal yükümlülükleri, ilgili standartları ve şartları karşılaştırmayı, İş sağlığı ve güvenliği konusunda proaktif bir yaklaşım  ile süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi ve performansımızı artırmayı, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal ve diğer yükümlülüklerin eksiksiz olarak karşılanacağını Taahhüt etmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında tüm çalışanlara bu bilinci vermek adına belirli periyotlar halinde tarafların farkındalığını artıracak eğitimler düzenler ve sisteme katılım, teşvik ve danışma kanallarını açık tutar.

bottom of page